tháng 6 29, 2021

Sẽ bỏ phân loại "chính quy" hay "tại chức" trên bằng tốt nghiệp Đại học

Sẽ bỏ phân loại "chính quy" hay "tại chức" trên bằng tốt nghiệp đại học từ ngày
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang lấy ý kiến về dự thảo này. Nếu dự thảo được duyệt, trên bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi là bằng chính quy hay tại chức. Thông tin ghi trên văn bằng sẽ theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ)

 

Có thể bạn quan tâm

Chát trực tuyến
Gọingay
0989452462